Được sự thống nhất Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8 năm 2017, phòng Giáo dục và Đào tạo ...