GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Địa chỉ  số 109 đường Lê Hồng Phong khu vực 4 phường 4 TP Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

Email: C2chauvanliem.vithanh@haugiang.edu.vn

Điện thoại:

1. Quá trình thành lập trường